Persondatapolitik hos Salon Deluxe


V/schjødt (cvr: 43860615) & V/Reifling (cvr:43864513)
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Som frisører for vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med administrationsopgaver og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger:
Salon Deluxe er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger Salon Deluxe:
Kontaktperson: Birgitte Schjødt Nielsen // Katrine Reifling Pedersen
Adresse: Kalkværksvej 8, 5400 Bogense // Østergade 26K, 5471 Søndersø
CVR: 43860615 // 43864513
Telefonnr.: 64812263
Mail: info@salondeluxe-bogense.dk
Website: salondeluxe-bogense.dk
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Salon Deluxe
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler:
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer.
Salon Deluxe indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
- Besøger vores salon for at modtage eller booke en behandling
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Behandlingsgrundlag og formål:
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse mv. indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os.
Dine oplysninger vil blive gemt i 5 år efter bogføringsloven, og vil blive slettet når vi ikke længere har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne mere.

Andre modtagere af personoplysninger:
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores bookingsystem/hjemmeside hos Admind.dk, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside eller i telefonen ved bookning vil blive opbevaret i deres datacentre.
Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører som udgangspunkt ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. Der benyttes databehandlere, hjemmehørende i EU/EØS.
Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Dine rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse